• Welkom, op alle 33 
basisscholen van de BMS
  • BMS verzorgt
onderwijs met kleur
  • Samen worden
wie je bent
  • Wij staan voor brede 
persoonlijke ontwikkeling
  • De BMS is samen 
leren, samen leven!

Welkom, op alle 33
basisscholen van de BMS

BMS verzorgt
onderwijs met kleur

Samen worden
wie je bent

Wij staan voor brede
persoonlijke ontwikkeling

De BMS is samen
leren, samen leven!

Wereldse opening IKC Sint Thomas

Wereldse opening IKC Sint Thomas

Op vrijdag 22 november is IKC Sint Thomas door wethouder Hilde Tjeerdema feestelijk geopend! De missie van IKC Sint Thomas luidt: 'Een krachtige gemeenschap waar kinderen al spelend en lerend de wereld ontdekken'. Binnen het IKC werken de Thomasschool en Sinne kinderopvang samen, zij bieden onderwijs en opvang aan kinderen van 0-13 jaar.  

Beide organisaties werken al langere tijd samen. Vanaf nu hebben zij ook de beschikking over een schitterende verbouwde locatie met gemeenschappelijke ruimtes waar de kinderen op eigentijdse wijze hun talenten kunnen ontplooien.

Begin mei van dit jaar werd een start gemaakt met de verbouwingswerkzaamheden en na de herfstvakantie zijn de nieuwe ruimtes in gebruik genomen. De school bleef tijdens de verbouwing gewoon open. Met verschillende bouwprojecten voor de kinderen werd adequaat op de actualiteit ingespeeld. De nieuwe inrichting is een vertaling van de missie en visie van het IKC. IKC Sint Thomas heeft een heldere pedagogische visie op het kind die het team handvatten geeft om te werken aan respect, verantwoordelijkheid, betrokkenheid en vindingrijkheid op basis van gelijkwaardigheid. IKC Sint Thomas zoekt ook iedere dag weer naar de verbinding met ouders, de wijk en de wereld eromheen.

Wereldse Opening
Geheel in de lijn van de missie van IKC Sint Thomas vond de opening plaats binnen het thema “Wereld”. Het werd een spectaculair en muzikaal feest met professioneel entertainment en inbreng van álle kinderen van het IKC.

Nieuwe buitenomgeving
Op dit moment wordt nog hard gewerkt aan de inrichting van de nieuwe buitenomgeving van IKC Sint Thomas. Om alle kinderen een uitdagende speelomgeving te kunnen bieden, maar ook om de verbinding met de buurt te maken, is er intensieve samenwerking gezocht met kaatsvereniging LKC Sonnenborgh. Dit heeft geresulteerd in een prachtig ontwerp voor een multifunctionele inrichting van het gebied in de driehoek Sint Thomasschool, Sinne Kinderopvang Bachstraat en LKC Sonnenborgh. Dankzij subsidies van de gemeente Leeuwarden, verschillende organisaties en enkele ludieke acties vanuit het IKC zelf, kan de eerste fase van deze inrichting worden bekostigd. 

<< terug naar overzicht
BMS| Onderwijs met kleur     Archipelweg 135, 8921 VX Leeuwarden     t 058 - 8700 078     info@bms-onderwijs.nl