• Welkom, op alle 33 
basisscholen van de BMS
  • BMS verzorgt
onderwijs met kleur
  • Samen worden
wie je bent
  • Wij staan voor brede 
persoonlijke ontwikkeling
  • De BMS is samen 
leren, samen leven!

Welkom, op alle 33
basisscholen van de BMS

BMS verzorgt
onderwijs met kleur

Samen worden
wie je bent

Wij staan voor brede
persoonlijke ontwikkeling

De BMS is samen
leren, samen leven!

Philip Messak nieuwe bestuurder BMS

Philip Messak nieuwe bestuurder BMS

Philip Messak (1964) is door de Raad van Toezicht benoemd tot voorzitter van het College van Bestuur van de Bisschop Möller Stichting. Op 1 september neemt hij de leiding van Dick Lieftink over, die op 1 december 2019 met pensioen gaat. In de drie maanden overlap vindt een zorgvuldige overdracht plaats. Philip wordt verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de stichting en geeft tevens leiding aan alle schooldirecteuren en de staf.
 
Philip is momenteel directeur van de Scholengemeenschap Vincent van Gogh in Assen. Hij heeft veel ervaring met vernieuwing van onderwijsconcepten, organisatiebrede vraagstukken en veranderprocessen waarbij ondernemerschap, maatschappelijk bewustzijn en eigenaarschap bij leerlingen belangrijke drijfveren zijn.Philip: ‘De krapte op de arbeidsmarkt, technologische ontwikkelingen en krimp in de regio, dwingt het onderwijs na te denken over het onderwijsaanbod. Dit vind ik zeer interessante vraagstukken, om in lijn van het huidige beleidsplan, mee aan de slag te gaan. Mijn persoonlijke missie is om vanuit dienstbaarheid mezelf en anderen te verbinden en te inspireren om regie te nemen in het leven.’
 
Voor de directeuren is Philip overigens geen onbekende. Vorig jaar gaf hij nog een inspirerende lezing over onder andere zijn tijd in Srebrenica (Bosnië), waar hij als Commandant leiding gaf aan 35 manschappen en onderofficieren tijdens de uitzending Dutchbat III.
 
De Raad van Toezicht is verheugd met de komst van Philip en wenst hem veel succes in zijn nieuwe functie toe. De Raad van Toezicht dankt de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad én het Directeurenberaad voor hun rol in de sollicitatieprocedure.
 
Raad van Toezicht BMS
Leeuwarden, 16 mei 2019

<< terug naar overzicht
BMS| Onderwijs met kleur     Archipelweg 135, 8921 VX Leeuwarden     t 058 - 8700 078     info@bms-onderwijs.nl