• Welkom, op alle 33 
basisscholen van de BMS
 • BMS verzorgt
onderwijs met kleur
 • Samen worden
wie je bent
 • Wij staan voor brede 
persoonlijke ontwikkeling
 • De BMS is samen 
leren, samen leven!

Welkom, op alle 33
basisscholen van de BMS

BMS verzorgt
onderwijs met kleur

Samen worden
wie je bent

Wij staan voor brede
persoonlijke ontwikkeling

De BMS is samen
leren, samen leven!

GMR

Welkom bij de GMR

Welkom bij de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de BMS. De GMR is binnen de Stichting een belangrijke geleding. De GMR is op verschillende beleidsterreinen een serieuze gesprekspartner van het College van Bestuur.

De GMR geeft bijvoorbeeld advies en instemming bij nieuw beleid. Aangezien het onderwijs en het aansturen ervan altijd in ontwikkeling is, is het van groot belang om als GMR actief en betrokken te adviseren dan wel in te stemmen. Het beleid van de Stichting gaat immers alle scholen aan die onder de BMS vallen.

Tot 2009 had iedere school één afgevaardigde in de GMR. Vanaf 1 januari 2009 bestaat de GMR uit 10 personen: vijf afgevaardigden vanuit het personeel en vijf afgevaardigden vanuit de ouders. Daarmee is de GMR slagvaardiger en kunnen expertises opgebouwd worden. De secretaris van de GMR houdt de MR's op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de GMR. Via het onderstaand mailadres kunnen onderwerpen vanuit de MR's voor GMR-vergaderingen ingebracht worden.

De vergaderingen van de GMR zijn openbaar. Belangstellende MR leden zijn welkom

In het schoolseizoen 2020/2021 zijn om 19.30 uur MR's welkom op de volgende locaties en data:
 

 • 22 juni 2020 op de St. Maartenschool in Bolsward
 • 26 oktober 2020 op de St. Mattheüsschool in Joure
 • 23 november 2020 op de St. Jozefschool in Heeg
 • 18 januari 2021 op de St. Bonifatiusschool in Woudsend
 • 24 februari 2021 op de St. Mattheüsschool in Joure
 • 22 maart 2021 op de St. Maartenschool in Bolsward
 • 10 mei 2021 op de St. Jozefschool in Heeg
 • 28 juni 2021 op de St. Bonifatiusschool in Woudsend
   

De GMR (10 leden in totaal) bestaat uit de volgende personeelsleden: Alida de Wolff, Marijke Djurrema, Froukje Meijberg-Andringa en 2 vacatures vanuit de personeelsgeleding zijn vacant. De oudergeleding van de GMR bestaat uit: Elisabeth de Jong (voorzitter), Koen Vos, Gert-Jan Roelofs en Schelte Dirksma.

Klik hier om een bericht te sturen aan de GMR.

BMS| Onderwijs met kleur     Archipelweg 135, 8921 VX Leeuwarden     t 058 - 8700 078     info@bms-onderwijs.nl