• Wij zijn betrokken bij
onze samenleving
  • Samen werken we aan
gemeenschapszin
  • Wij zetten ons samen in
voor gezonde voeding

Wij zijn betrokken bij
onze samenleving

Samen werken we aan
gemeenschapszin

Wij zetten ons samen in
voor gezonde voeding

It takes a village to raise a child.
Afrikaans gezegde

Gemeenschapszin

De ontwikkeling van uw kind vindt natuurlijk niet alleen binnen de muren van de school plaats, zoals een Afrikaans gezegde luidt: 'It takes a village to raise a child'. Een fijne leefomgeving is belangrijk voor het gelukkig opgroeien van een kind.
Onze scholen hebben een bindende factor in de gemeenschap. Zij brengen ouders bij elkaar en organiseren gezamenlijke activiteiten. Door met elkaar op te trekken kunnen we de waarden die we uitdragen, inbedden in het dagelijks leven.  

De BMS vindt het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij hun school. Samenwerken en samen leven werkt stimulerend voor de ontwikkeling van uw kind. 
 

Samen leven!

De scholen van de BMS zijn betrokken bij de samenleving. Samen met kinderen en ouders zetten zij zich in voor de mensen die dat nodig hebben. Ieder jaar verzorgen de scholen projecten waarbij de ‘zorg voor de ander’ of een vorm van maatschappelijke betrokkenheid centraal staat. Samen leren, samen leven!

BMS| Onderwijs met kleur     Archipelweg 135, 8921 VX Leeuwarden     t 058 - 8700 078     info@bms-onderwijs.nl