• Welkom, op alle 33 
basisscholen van de BMS
  • BMS verzorgt
onderwijs met kleur
  • Samen worden
wie je bent
  • Wij staan voor brede 
persoonlijke ontwikkeling
  • De BMS is samen 
leren, samen leven!

Welkom, op alle 33
basisscholen van de BMS

BMS verzorgt
onderwijs met kleur

Samen worden
wie je bent

Wij staan voor brede
persoonlijke ontwikkeling

De BMS is samen
leren, samen leven!

Today was good. Today was fun. Tomorrow is another one.
Dr. Seuss

Raad van toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) bepaalt de kaders van de stichting, zij stelt het beleid vast. Het College van Bestuur en de directeuren van de scholen hebben binnen deze kaders hun taken en bevoegdheden. Het College van Bestuur staat boven de directeuren en is verantwoording schuldig aan de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. Alle leden worden benoemd op grond van bestuurlijke kwaliteiten en natuurlijk, hun affiniteit met het onderwijs.

Samenstelling RvT

De heer T.H.J. Joosten (Theo), voorzitter;
De heer A. Burkels (Arnoud), penningmeester;
Mevrouw drs. ing. E.S. Muizelaar (Ellen), lid,
De heer mr. U. Hoogland (Ulli), lid,
Mevrouw L. Weisfelt (Louwra), lid.
 

BMS| Onderwijs met kleur     Archipelweg 135, 8921 VX Leeuwarden     t 058 - 8700 078     info@bms-onderwijs.nl