• Welkom, op alle 33 
basisscholen van de BMS
  • BMS verzorgt
onderwijs met kleur
  • Samen worden
wie je bent
  • Wij staan voor brede 
persoonlijke ontwikkeling
  • De BMS is samen 
leren, samen leven!

Welkom, op alle 33
basisscholen van de BMS

BMS verzorgt
onderwijs met kleur

Samen worden
wie je bent

Wij staan voor brede
persoonlijke ontwikkeling

De BMS is samen
leren, samen leven!

bestuur

Bestuur

College van Bestuur
Philip Messak, bestuurder
Het College van Bestuur (CvB) is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de stichting. Zij geeft leiding aan de 31 schooldirecteuren en de staf en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT)
Beleidsvoorstellen legt het CvB ter advisering of instemming voor aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) en ter informatie of goedkeuring aan de RvT.

Strategie en Onderwijs
Dominicus Hooghiemstra, directeur Strategie en Onderwijs
De directeur Strategie en Onderwijs ondersteunt het bestuur in het relatiebeheer met de externe stakeholders waaronder de provincie, de gemeenten en de andere schoolbesturen. Hij adviseert de scholen hoe zij hun schoolprofielen en activiteiten afstemmen op de lokale en regioniale omstandigheden.

Bedrijfsvoering
Werner Welter, directeur Bedrijfsvoering
De afdeling Planning & Control ondersteunt het bestuur in haar ontwikkeling van het financiële en personele meerjarenbeleid, waaronder ook het materieel- en facilitairbeheer en de huisvesting vallen. Daarnaast adviseert de afdeling Planning & Control ook de directie van onze scholen op deze onderdelen bij de implementatie in het schoolbeleid.


 

BMS| Onderwijs met kleur     Archipelweg 135, 8921 VX Leeuwarden     t 058 - 8700 078     info@bms-onderwijs.nl