• Welkom, op alle 33 
basisscholen van de BMS
  • BMS verzorgt
onderwijs met kleur
  • Samen worden
wie je bent
  • Wij staan voor brede 
persoonlijke ontwikkeling
  • De BMS is samen 
leren, samen leven!

Welkom, op alle 33
basisscholen van de BMS

BMS verzorgt
onderwijs met kleur

Samen worden
wie je bent

Wij staan voor brede
persoonlijke ontwikkeling

De BMS is samen
leren, samen leven!

visie

Visie

Wat zien wij als onze opdracht?
De BMS streeft naar het in stand houden en verbeteren van het katholiek onderwijs. Dit kunnen we doen door optimaal te profiteren van de samenwerking binnen de stichting. Wij vinden het belangrijk dat we leren van en met elkaar.

De BMS staat voor onderwijs van onbesproken kwaliteit. Wij bieden onze leerlingen een stimulerende leeromgeving, waarin ze kunnen uitgroeien tot evenwichtige en verantwoordelijke burgers.

Ieder kind is uniek en we willen de individuele talenten stimuleren en laten bloeien. De BMS vindt de ontwikkeling van 'heel het kind', minstens zo belangrijk als het vergaren van kennis en het leren van vaardigheden. Alleen zo krijg je kinderen die volop in het leven staan!

Onze levenshouding
De katholieke traditie is onze inspiratiebron. Die traditie vind je vooral terug in verhalen, rituelen en vieringen. We hebben een open houding, zijn optimistisch en zien vooral kansen. We zijn nieuwsgierig naar het mysterie van het leven en stimuleren onze leerlingen hiervoor oog te hebben en zich er over te verwonderen.

We staan open voor iedereen die zich door onze uitgangspunten aangesproken voelt.

Onze kernwaarden
De kernwaarden die voor ons centraal staan zijn: kwaliteit, spiritualiteit en gemeenschapszin. We laten deze waarden leven door samen te leren, te vieren en elkaar te inspireren!

BMS| Onderwijs met kleur     Archipelweg 135, 8921 VX Leeuwarden     t 058 - 8700 078     info@bms-onderwijs.nl