• Wij hebben oog voor het 
mysterie van het leven

Wij hebben oog voor het
mysterie van het leven

Bisschop op bezoek bij de Sint Jozefschool

Bisschop op bezoek bij de Sint Jozefschool

Bisschop Ron van den Hout van het Bisdom Groningen-Leeuwarden was maandag 16 oktober voor kennismaking in Heerenveen. Na een kop koffie met oranjekoek in het Skûtsje van de Petrus en Paulusparochie, bracht de bisschop een bezoek aan de Sint Jozefschool.

Elke maandagochtend is er op de school een weekopening met een inbreng vanuit alle groepen. Aan het begin van de viering, die in het teken stond van Samen delen, werd de bisschop uitgenodigd om de nieuwe Vierkaars aan te steken. Elke viering start met het aansteken van deze kaars, als teken dat het fijn is dat iedereen er is en dat iedereen erbij hoort.

Na een kort welkomstwoord, was het de beurt aan de kinderen van groep 7&8. Zij waren goed voorbereid want ze hadden met elkaar veel vragen voor de bisschop bedacht. “Wilde u als klein kind ook al bisschop worden” of  “wat doet u in uw vrije tijd”, maar ook “heeft u nog meer scholen in Friesland bezocht en welke vond u de leukste?”

Daarna volgde een gebed van Aya uit Syrië en Basma, geboren in Nederland met Marokkaanse ouders. Zij lieten de bisschop zien hoe zij bidden in hun geloof en wat de woorden betekenen die zij dan uitspreken. Aansluitend zongen de kleuters een Nederlands gebed, dat door alle kinderen werd meegezongen.

Op de Sint Jozefschool proberen we uit te gaan van de verschillen tussen kinderen en hun achtergrond. Door de verschillen bewust te leren zien en te leren kennen, ontstaat er wederzijds begrip tussen kinderen. Hiermee willen we kinderen een goede basis als toekomstige wereldburger meegeven, waarin wederzijds vertrouwen en respect voor alle mensen voorop staan. In de documentaire “Wrâldskoalle” (Fryslân DOK, Omrop Fryslân) wordt deze visie op wereldburgerschap op onze school heel mooi in beeld gebracht.

Als afsluiting van de viering deden kinderen van groep 3&4 een 'Gruwelijk eng' dansje, passend bij de Kinderboekenweek. Bisschop van den Hout liet zich na het optreden ontglippen, dat hij het erg knap vond van de kinderen, maar dat hij er niet aan zou moeten denken om het zelf te doen!
 

<< terug naar overzicht
BMS| Onderwijs met kleur     Archipelweg 135, 8921 VX Leeuwarden     t 058 - 8700 078     info@bms-onderwijs.nl