• BMS verzorgt
onderwijs met kleur
  • Samen worden
wie je bent
  • Wij staan voor brede 
persoonlijke ontwikkeling
  • De BMS is samen 
leren, samen leven!

BMS verzorgt
onderwijs met kleur

Samen worden
wie je bent

Wij staan voor brede
persoonlijke ontwikkeling

De BMS is samen
leren, samen leven!

Daltonschool in Lemmer - Begaafdheidsprofiellicentie

Daltonschool in Lemmer - Begaafdheidsprofiellicentie

Maandag, 22 mei jl. werd de Daltonschool aan de Markerstraat in Lemmer geauditeerd. Dit in het kader van de vierjaarlijkse visitatie om te beoordelen of zij de licentie BPS (begaafdheidsprofielschool) nog ‘waard’ zijn.

Een visitatiecommissie bestaande uit: twee hoofdbestuursleden van de landelijke BPS vereniging, een directeur, (hoog)begaafdheidscoördinator en twee groep 8 leerlingen van een BPS school uit Appingedam, was de hele dag op school aanwezig. Voorafgaande aan de visitatie had de commissie alle beleidsstukken, protocollen en afspraken m.b.t. het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen bestudeerd. Tijdens de visitatie werden er gesprekken gevoerd met directie, begaafdheidscoördinator, leerkrachten, leerlingen en ouders en er werden in alle groepen bezoeken afgelegd. De leerlingen gingen daarnaast ook aan de slag in de plusgroep.

In hun eindoordeel roemde de commissie de ambitie van de school, het maatwerk wat geleverd wordt aan alle kinderen, dat ouders en leerlingen op een constructieve wijze worden betrokken bij de uitvoering en dat er een goede dialoog plaatsvindt tussen ouders, leerlingen en school, dat er voldoende flexibiliteit in voorzieningen en ruimte is, dat er expertise is binnen het leerteam begaafdheid, met een gouden randje voor de begaafdheidscoördinator en dat de school actief lid is van de vereniging voor BegaafdheidsProfielScholen. De commissie sloot af met de woorden dat zij alle kinderen zo’n school gunden. Een fijne opsteker voor de school!

Natuurlijk gaan ze nu niet achter over leunen, zij blijven zich verder ontwikkelen om alle kinderen in hun ontwikkelingsbehoeften tegemoet te komen: zowel de minder goed presterende leerling als de gemiddelde en begaafde leerling…want dat is passend onderwijs!

<< terug naar overzicht
BMS| Onderwijs met kleur     Archipelweg 135, 8921 VX Leeuwarden     t 058 - 8700 078     info@bms-onderwijs.nl