• BMS verzorgt
onderwijs met kleur
  • Samen worden
wie je bent
  • Wij staan voor brede 
persoonlijke ontwikkeling
  • De BMS is samen 
leren, samen leven!

BMS verzorgt
onderwijs met kleur

Samen worden
wie je bent

Wij staan voor brede
persoonlijke ontwikkeling

De BMS is samen
leren, samen leven!

GMR

Welkom bij de GMR

Welkom bij de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de BMS. De GMR is binnen de Stichting een belangrijke geleding. De GMR is op verschillende beleidsterreinen een serieuze gesprekspartner van het College van Bestuur.

De GMR geeft bijvoorbeeld advies en instemming bij nieuw beleid. Aangezien het onderwijs en het aansturen ervan altijd in ontwikkeling is, is het van groot belang om als GMR actief en betrokken te adviseren dan wel in te stemmen. Het beleid van de Stichting gaat immers alle scholen aan die onder de BMS vallen.

Tot 2009 had iedere school één afgevaardigde in de GMR. Vanaf 1 januari 2009 bestaat de GMR uit 10 personen: vijf afgevaardigden vanuit het personeel en vijf afgevaardigden vanuit de ouders. Daarmee is de GMR slagvaardiger en kunnen expertises opgebouwd worden. We hebben een contactpersoon binnen de GMR die via de mail de MR's op de hoogte houdt van het reilen en zeilen binnen de GMR. Deze contactpersoon brengt in de GMR-vergaderingen ook eventuele punten van de medezeggenschapsraden ter sprake.

De vergaderingen van de GMR zijn openbaar. Belangstellende MR leden zijn welkom

In het schoolseizoen 2016/2017 zijn om 19.30 uur MR's welkom op de volgende locaties en data:
 

  • 19 september 2016: Thomasschool in Leeuwarden
  • 7 november 2016: Ludgerusschool in Balk
  • 16 januari 2017: Michaëlschool in Harlingen
  • 27 maart 2017: Bonifatiusschool in Woudsend
  • 26 juni 2017: De Kabas in Franeker


De GMR (10 leden in totaal) bestaat uit de volgende personeelsleden: Willeke Krijnsen (secretaris), Alida de Wolff, Victor Beumer, Annemieke van Schie en Saskia Dijkstra. De oudergeleding van de GMR bestaat uit: Karine van der Kraan, André Bouma, Erik Lankman (voorzitter), Fokke van Balen en Tanja Fraza.

Klik hier om een bericht te sturen aan de GMR.

BMS| Onderwijs met kleur     Archipelweg 135, 8921 VX Leeuwarden     t 058 - 8700 078     info@bms-onderwijs.nl