• BMS verzorgt
onderwijs met kleur
  • Samen worden
wie je bent
  • Wij staan voor brede 
persoonlijke ontwikkeling
  • De BMS is samen 
leren, samen leven!

BMS verzorgt
onderwijs met kleur

Samen worden
wie je bent

Wij staan voor brede
persoonlijke ontwikkeling

De BMS is samen
leren, samen leven!

privacy

privacy

Hier kunt u het privacyreglement en -verklaring van de BMS downloaden.

Privacyverklaring BMS (pdf)

Privacyreglement BMS (pdf)

Rechten van betrokkenen m.b.t. persoonsgegevens (pdf)

BMS| Onderwijs met kleur     Archipelweg 135, 8921 VX Leeuwarden     t 058 - 8700 078     info@bms-onderwijs.nl