• Wij hebben oog voor het 
mysterie van het leven

Wij hebben oog voor het
mysterie van het leven

Spiritualiteit

Spiritualiteit

Wat is spiritualiteit? Voor ons is dat de gedachte dat er meer is dan het aardse alleen. En wat dat is, is voor iedereen weer verschillend. Wij stimuleren onze leerlingen oog te hebben voor het mysterie van het leven. Dat wat het leven net even bijzonder maakt, ongrijpbaar. We leren de kinderen zich erover te verwonderen en ervan te genieten en bieden hen een basis om hierin hun een eigen weg te vinden. 

Spiritualiteit verwijst ook naar zingeving en aandacht voor elkaar. Ieder kind krijgt te maken met bijzondere levensmomenten, mooie maar soms ook verdrietige momenten die vragen om verbinding met jezelf en met elkaar. Waar (misschien) woorden te kort schieten, zijn vieringen en rituelen een manier om deze bijzondere momenten een plek te geven.

Vieringen en rituelen zijn op onze scholen een belangrijk onderdeel van het lesprogramma. Het leven krijgt inhoud en diepgang als gebeurtenissen met zorg en aandacht beleefd kunnen worden. Zo geven we samen vorm aan onze gevoelens en emoties.

Deze grondgedachte vormt de basis voor persoonlijke ontwikkeling en is een brug naar respect. Respect en waardering voor de mensen om je heen, de natuur, het leven.

<< terug
BMS| Onderwijs met kleur     Archipelweg 135, 8921 VX Leeuwarden     t 058 - 8700 078     info@bms-onderwijs.nl