• Welkom, op alle 32 
basisscholen van de BMS
  • BMS verzorgt
onderwijs met kleur
  • Samen worden
wie je bent
  • Wij staan voor brede 
persoonlijke ontwikkeling
  • De BMS is samen 
leren, samen leven!

Welkom, op alle 32
basisscholen van de BMS

BMS verzorgt
onderwijs met kleur

Samen worden
wie je bent

Wij staan voor brede
persoonlijke ontwikkeling

De BMS is samen
leren, samen leven!

BMS en Kwaliteit

BMS en Kwaliteit

Kwaliteit staat centraal bij het bieden van onderwijs aan al onze leerlingen, maar bij onderwijs denken we niet alleen aan het cognitieve deel - kennis en vaardigheden leren - maar aan de ontwikkeling van 'het hele kind'. Dit betekent dat we bijvoorbeeld creatief en sociaal zijn net zo belangrijk vinden als snel kunnen rekenen.

Ons doel is om een omgeving te creëren waarbij het kind zich optimaal kan ontwikkelen en het beste uit zichzelf kan halen, op alle gebieden.

De BMS wil samen met haar scholen het katholieke onderwijs in stand houden en verbeteren. Dit doen we door de samenwerking binnen de stichting optimaal te benutten. Wij vinden het belangrijk dat we leren van en met elkaar.

Jaarlijks controleert de Onderwijsinspectie de kwaliteit van alle scholen in Nederland. De BMS vindt het belangrijk om volgens de norm van de Onderwijsinspectie ‘groen’ te zijn, en wij ondersteunen onze scholen om die norm te handhaven.

<< terug
BMS| Onderwijs met kleur     Archipelweg 135, 8921 VX Leeuwarden     t 058 - 8700 078     info@bms-onderwijs.nl