• Welkom, op alle 32 
basisscholen van de BMS
  • BMS verzorgt
onderwijs met kleur
  • Samen worden
wie je bent
  • Wij staan voor brede 
persoonlijke ontwikkeling
  • De BMS is samen 
leren, samen leven!

Welkom, op alle 32
basisscholen van de BMS

BMS verzorgt
onderwijs met kleur

Samen worden
wie je bent

Wij staan voor brede
persoonlijke ontwikkeling

De BMS is samen
leren, samen leven!

Kriebels in mijn buik

Kriebels in mijn buik

Eén keer per jaar heb ik op het BMS-kantoor een gesprek waar ik al weken tegenop zie, het ‘begrotingsgesprek’. Dat ligt niet aan de initiatiefnemers van het gesprek; de directeur bedrijfsvoering en de directeur strategie & onderwijs. Twee aardige mannen, streng maar rechtvaardig in het beoordelen van mijn conceptbegroting.

Waarom krijg ik dan de kriebels in mijn buik bij dit financiële onderhoud? In mijn schooltijd op de HBS draaide ik bij het vak boekhouden mijn hand niet om voor de meest ingewikkelde kolommenbalansen. En mijn financiële huishouding thuis loopt ook op rolletjes.

Al geruime tijd ben ik bezig geweest met de cijfers van de begroting: formatie, investeringen, exploitatie, alles heb ik doorgerekend. En steeds kom ik ruim in de plus uit voor 2019. Klopt dat wel? Zou Werner tijdens het gesprek toch een fout ontdekken waardoor ik ineens fors in de min kom te staan en misschien formatie moet inleveren?

Binnenkort ben ik aan de beurt voor het gesprek. Eerst zullen we een inleidend gesprek voeren waarin wordt gevraagd naar mijn welbevinden en de gang van zaken rond de school, ons IKC. Het is meestal een prettig gesprek, maar het lijken inleidende beschietingen die naar de climax moeten leiden. Want dan is daar toch het moment van de waarheid; Werner zet de beamer aan om de begroting op de witte muur tevoorschijn te toveren.

Wanneer de begroting op de muur staat geprojecteerd blijft het stil in afwachting van mijn toelichting. Dan is het woord aan mij, ik begin met dichtgeknepen keel, maar gedurende het gesprek merk ik altijd dat ik ontspan omdat er naar mij wordt geluisterd, dat mijn verhaal ertoe doet.

Ik merk dan elk jaar weer dat de begroting veel meer is dan een financieel verhaal, het is de illustratie van alles waar een school voor staat. En elk jaar aan het eind van de financiële dialoog heb ik het gevoel dat ik alles wat ik kwijt wilde kon vertellen en keuzes kon verduidelijken aan de hand van de toekomstvisie van onze school, ons IKC. Binnen de BMS wordt er naar je geluisterd.
 
Tineke Geertsma-van der Werf

<< terug naar overzicht
BMS| Onderwijs met kleur     Archipelweg 135, 8921 VX Leeuwarden     t 058 - 8700 078     info@bms-onderwijs.nl