• Wij hebben oog voor het 
mysterie van het leven

Wij hebben oog voor het
mysterie van het leven

Awkwardness

Awkwardness

Afgelopen maandag besteedde de Volkskrant uitgebreid aandacht aan de psychologie van de populaire tv-serie 'de Luizenmoeder'. Daarbij citeerde de krant de Amerikaanse psycholoog Ty Tashiro die het begrip 'awkwardness' introduceerde. 

Hiermee bedoelt hij het gedrag van mensen waarbij zij een gebeurtenis in hun sociale omgeving interpreteren vanuit een 'narrow focus' en tegelijkertijd met kracht hun interpretatie willen opleggen aan die omgeving. Of in gewoon Nederlands: dit is wat ik ervan vind en je doet maar wat ik zeg.

Volgens de Volkskrant laat de tv-serie ons op een uitvergrote wijze zien dat basisscholen in toenemende mate met dit gedrag van ouders worden geconfronteerd. Dat dit voor het grote publiek tot hilarische taferelen leidt is leuk voor de kijkcijfers van het  programma. Maar onderzoek van het Ministerie van Onderwijs laat zien dat het ook leidt tot verhoging van stress en werkdruk van de leerkrachten en directies op de scholen.

Ik kijk dan ook met gemengde gevoelens naar de serie. Natuurlijk wordt het allemaal fraai geacteerd en dat is leuk. Maar de tragiek van de serie is dat het ook gewoon waar is wat er in die serie gebeurt. En dat is helemaal niet zo leuk. Het is voor ons onderwijs en naar onze kinderen toe eigenlijk gewoon beschamend.
 
Dick Lieftink

<< terug naar overzicht
BMS| Onderwijs met kleur     Archipelweg 135, 8921 VX Leeuwarden     t 058 - 8700 078     info@bms-onderwijs.nl